Όροι πρόσβασης

Γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ».
Η ιστοσελίδα «www.parousiasi.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ», που εδρεύει στη συμβολή των οδών Αγίας Αναστασίας και Λαέρτου, στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, διατηρεί υποκατάστημα στην Καλλιθέα Αττικής (Αγαμέμνονος 47) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094124506,  Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης), και αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.  057322904000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@parousiasi.gr  και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος  2109478124

Προτού περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με το εμπορικό σήμα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ», παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που το διέπουν, οι οποίοι εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parousiasi.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται ,διότι οποιαδήποτε η επίσκεψη ή εν γένει χρήση της ιστοσελίδας www.parousiasi.gr διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από μέρους σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε οφείλετε με ατομική σας ευθύνη να απόσχετε από την επίσκεψη και την εν γένει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.


1. ΟΡΟΙ


Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε.
Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας www.parousiasi.gr
Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας που ίσχυαν κατά το χρόνο που περιηγήθηκε σε αυτήν ή έκανε την παραγγελία του. 


2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.parousiasi.gr,, τόσο σε ότι αφορά την αναγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες πληροφορίες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr , και επιφυλάσσεται, στα πλαίσια της καλής πίστης, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή πλημμέλειες, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας. Η εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση/αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων ή/και πλημμελειών, οποτεδήποτε λάβει γνώση αυτών.


3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε., στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ωστόσο, η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.E. υπόσχεται και εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων με σαφή λεκτική περιγραφή στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος.. 
Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.parousiasi.gr και κατά την διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται  με τη λειτουργία ή/και τη συμβατότητα ή μη της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


H ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α,Ε,Β,Ε, λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους καταναλωτές με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να παρέχει τη νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομένων (προσωπικών ή μη) που συλλέγει και επεξεργάζεται,

Η τήρηση του απορρήτου και της εν γένει ασφάλειας των συναλλαγών είναι εξασφαλισμένη, αφού έχει ληφθεί από την «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» κάθε εύλογο μέτρο. . Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις συνήθεις συναλλαγές εντός εμπορικών καταστημάτων ισχύουν και στις συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος . Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον καταναλωτή στην ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι εμπιστευτικές και αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων πληροφοριών.


6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα  www.parousiasi.gr δεσμεύεστε από την εκάστοτε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) που ο κάθε χρήστης θα δηλώσει στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας μας και  που κατά κανόνα χρειάζονται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας,  , γίνεται από την ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και για τους κάτωθι σκοπούς:
1) για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που έχετε αγοράσει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τη λήψη της παραγγελίας, την τιμολόγηση και την παράδοση αυτής.
2) την αποστολή, κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS) ενημερωτικού δελτίου (newsletter) ή/και διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών σε σχέση με προϊόντα μας.
Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α,Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των ανωτέρω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ιστορικού συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.parousiasi.gr και μόνο για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα των προσωπικών του δεδομένων, της εναντίωσης στη χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, της διόρθωσης/συμπλήρωσης ή/και της μερικής ή ολικής διαγραφής αυτών από το αρχείο της ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε., της πληροφόρησης του χρόνου και του τρόπου της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του δεδομένων από την ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε., καθώς και της ενημέρωσης για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματά του, εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να τα ασκήσετε εγγράφως είτε με μήνυμα ηλεκτρικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@parousiasi.gr είτε με αποστολή τηλεομοιότυπου (φαξ) στο 210/9478119
 
Για την εκπλήρωση των υπό 1) και 2) σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν ή να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες με την εταιρεία «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»  εταιρείες, ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι σε συνεργασία με την «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας, οι διαφημιστικές εταιρείες, οι πάροχοι υπηρεσιών logistics, μεταφορών, διαχείρισης παραγγελιών, καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις για την εκτέλεση εταιρικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταμοιβής πελατών, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας και το ιστορικό συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. 
Με την εγγραφή σας και με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, εξουσιοδοτείτε ρητά την «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.ΒΕ.» να επεξεργαστεί και να γνωστοποιήσει ή/και να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας, όπως ανωτέρω περιγράφεται και στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει, σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις της τρέχουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Σας  ενημερώνουμε ότι στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε «cookies», δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα η εγκατάσταση των οποίων θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωσή και συγκατάθεσή σας, Σκοπός των «cookies» είναι να βελτιώσουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς  προσφέροντας προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες για τα «cookies» της παρούσας ιστοσελίδας στον ακόλουθο σύνδεσμο. 


7. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε περίπου 5,500 προϊόντα οικιακής χρήσης.
Για να εκτελέσετε τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αρκεί απλά να πλοηγηθείτε στις κατηγορίες των προϊόντων μας και να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια να τα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών σας και τέλος να ολοκληρώσετε την παραγγελίας σας δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, την διεύθυνση παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής.
Πιο αναλυτικά η διαδικασία της αγοράς σε βήματα:
Από την ενότητα «προϊόντα» επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και τις αντίστοιχες ποσότητες.
Κάνετε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο δεξί μέρος κάθε κωδικού “ηλεκτρονικό καλάθι αγορών” για να προσθέσετε τα προϊόντα σας στο καλάθι αγορών σας. Εάν το προϊόν που επιθυμείτε έχει εξαντληθεί θα σας παρουσιαστεί το μήνυμα “Σύντομα διαθέσιμο”.
Αφού έχετε τελειώσει με την επιλογή των προϊόντων σας για να ολοκληρώσετε την παραγγελία κάνετε κλικ στην επιλογή “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ” κάτω και δεξιά από το καλάθι αγορών.
Το σύστημα θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα, επώνυμο,email, τηλέφωνο ,τη διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας καθώς επίσης και κουπόνι ή δωροεπιταγή εάν διαθέτετε καθώς και σχόλια ή σημειώσεις που σχετίζονται με την παραγγελία σας. Θα σας δίνεται επιλογή εάν επιθυμείτε το ή τα προϊόν/τα σας να τυλιχθούν σε συσκευασία δώρου. Τέλος θα σας δίνεται  επιλογή για τον τρόπο πληρωμής.
Στην περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Eurobank όπου εκεί θα πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard) για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.
H «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr, σε ότι αφορά την ταυτότητα της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Παρόλα αυτά και στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί (“Επιβεβαίωση Αποστολής”). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας ("η Σύμβαση") θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής.
Σε περίπτωση που δε λάβετε το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου για την επιβεβαίωση της παραγγελία σας, υποχρεούστε να μας ενημερώνετε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κάποιο σφάλμα ή/και παράλειψη με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα ή ψευδώς τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας.
Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ,όπως λόγου χάρη απροσδόκητη καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας, τότε θα αποστέλλεται σχετικό e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά, θα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία, στα τηλέφωνα που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή ή καταχώρηση της παραγγελίας του στην παρούσα ιστοσελίδα.  


8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» καταβάλλει την μέγιστη προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας σας. Ωστόσο, η παράδοση αυτής ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»  ή/και εξαιτίας  απρόβλεπτων περιστάσεων. Εάν η καθυστέρηση ξεπερνά τις δύο (2) εβδομάδες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
H παράδοση της παραγγελίας θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει εσείς, εξαιρουμένου του μεταφορέα, αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή τον έλεγχο των προϊόντων.Η παράδοση της παραγγελίας θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Η αποστολή των προϊόντων, γίνεται μόνον εντός  Ελλάδος και  θα γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη και επιβεβαίωση της παραγγελίας για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και εντός τριών εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα και ετοιμοπαράδοτα.

Ημέρες και ώρες παράδοσης:
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από τις 9.00 πμ μέχρι 17.00 μμ για όλη την Ελλάδα και εκτός επισήμων αργιών. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης και το Σάββατο, με επιπρόσθετη χρέωση 2,00€.

Έξοδα Αποστολής:
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.
Για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 2,00€ μέχρι τα 3 κιλά, προσαυξανόμενα κατά 0,80€ για κάθε επιπλέον κιλό.
Για την υπόλοιπη Ελλάδα τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 3,00 € μέχρι τα 3 κιλά, προσαυξανόμενα κατά 1,00 € για κάθε επιπλέον κιλό.
Σε περίπτωση αντικαταβολής υπάρχει πρόσθετη χρέωση 2.50 € για όλες τις αποστολές.
Σε περίπτωση παράδοσης Σαββάτου υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,00 €


9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ / ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Η τιμή του κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα www.parousiasi.gr, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Η εταιρεία «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.parousiasi.gr, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ενδεχόμενη αλλαγή στην τιμή κάποιου προϊόντος δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί με το σχετικό e-mail.

Κάθε πληρωμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr,συμπεριλαμβάνει την εξόφληση των προϊόντων της εκάστοτε παραγγελίας, καθώς επίσης και τα έξοδα αποστολής αυτών.
Μία παραγγελία μπορεί να εξοφληθεί απευθείας μέσω του www.parousiasi.gr
- με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα Visa, Mastercard καθώς και   PayPal. Η πληρωμή γίνεται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας Eurobank. Κάθε συναλλαγή με πιστωτική κάρτα μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr θέτεται σε επεξεργασία από το VeriSign Secured, το οποίο παρέχει ένα ασφαλές on-line σύστημα κρυπτογράφησης των προσωπικών και τραπεζικών σας δεδομένων. Κάθε συναλλαγή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα γίνεται στο περιβάλλον της Eurobank και η χρέωση γίνεται τη στιγμή της συναλλαγής, εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και ορθά.
- Με αντικαταβολή – (πληρωμή με μετρητά χρήματα τη στιγμή της παράδοσης στο μεταφορέα με χρέωση πλέον των εκάστοτε εξόδων αποστολής €2,50).
- Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR9201102340000023447001555 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR1901722120005212000837631 
ALPHA BANK GR5901401220122002320001873 
EUROBANK GR4802600070000980200122735 
Μετά από την ολοκλήρωση της κατάθεσης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε με φαξ το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας  στον τηλεφωνικό αριθμό 2109415002 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@parousiasi.gr ή ειδοποιήστε μας τηλεφωνικά στο 2109478124
Τα προϊόντα της παραγγελίας σας θα παραμένουν δεσμευμένα για τρεις εργάσιμες ημέρες μέχρι την κατάθεση του αντιτίμου. Μετά την παρέλευση των τριών εργάσιμων ημερών η παραγγελία θα ακυρώνεται και τα προϊόντα θα αποδεσμεύονται.
Προσοχή: η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά από την επιβεβαίωση της κατάθεσης του αντιτίμου της.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 3.000€(με ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Παραστατικά προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις με Τιμολόγιο Πώλησης αξίας άνω των 500€ και έως 2.999,99€ μπορούν να εξοφλούνται και με μετρητά χρήματα, αλλά δεν θα μπορούν να εκπέσουν από τις δαπάνες του πελάτη.


10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια να σας εξυπηρετήσει  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σας παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Αν βρίσκεστε κοντά σε κάποιο εμπορικό κατάστημα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα της περιοχής σας και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», να πραγματοποιήσετε στο κατάστημα την επιστροφή του προϊόντος και  την αγορά, αντ’ αυτού, οποιουδήποτε νέου προϊόντος ιδίου ή μεγαλύτερου τιμήματος, πληρώνοντας τη διαφορά της τιμής. Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε πιστωτικό ή να λάβετε χρήματα ίσης αξίας με την αγορά που είχατε πραγματοποιήσει εφόσον δεν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά. Επίσης, μπορείτε να λάβετε πιστωτικό ή επιστροφή χρημάτων τμήματος του ποσού εφόσον το/α προϊόν/τα που επιλέξατε είναι μικρότερου αντιτίμου της αγοράς που είχατε πραγματοποιήσει και επιθυμείτε να επιστρέψετε.
Αν το προϊόν που παραγγείλατε δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες ή εμφανίζει οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα, δικαιούστε να το επιστρέψετε στην «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, πακεταρισμένο μέσα στη συσκευασία του, και αφού το εξετάσουμε και διαπιστώσουμε το ελάττωμα θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα νέο όμοιο προϊόν ή θα σας επιστρέψουμε του σύνολο του ποσού που δώσατε.
Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο info@parousiasi.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 9478124 για να μεθοδεύσουμε την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος.
Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το κόστος αποστολής  του επιστρεφόμενου ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και τα έξοδα αποστολής προς εσάς του νέου προϊόντος.


11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ –  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Αν το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr  δεν σας ικανοποιεί, για οποιονδήποτε λόγο, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης αυτού και να το επιστρέψετε στην «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» εντός 14 ημερολογιακών ήμερων από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με αποστολή τους στο κατάστημα από το οποίο δρομολογήθηκε η αποστολή της παραγγελίας  ή με παράδοση αυτών από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από εσάς σε οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμά σας υπαναχώρησης θα σας επιστρέψουμε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρησή σας, το ποσό που μας καταβάλλατε, αφαιρουμένων  των εξόδων μεταφοράς. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε για την πληρωμή της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και εφόσον τα προϊόντα που επιστράφηκαν, καθώς και η συσκευασία τους, βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παραλάβατε. 

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την παραγγελία σας εφόσον έχει δρομολογηθεί η αποστολή της επικοινωνώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω e-mail info@parousiasi.gr ή τηλεφωνικώς 210-9478124.


12.ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.


Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας παραδώσει τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα,
Για όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τα εμπορικά καταστήματα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr παρέχεται η νόμιμη  εγγύηση  των δύο (2) ετών από την ημεροχρονολογία αγοράς τους.
Σε περίπτωση που στη συσκευασία του προϊόντος αναγράφονται περισσότερα από δύο (2) έτη εγγύησης, θα ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή, δηλαδή η εγγύηση που αναγράφεται στη συσκευασία.
Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.parousiasi.gr. Για λόγους εξακρίβωσης της ημεροχρονολογίας αγοράς, καθώς και όλων των στοιχείων του προϊόντος , είναι απαραίτητο να κρατήσετε το παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο)αγοράς του προϊόντος, όπου αναγράφονται ρητά όλα τα στοιχεία της  εκάστοτε αγοράς.
Δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εγγύησης ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τις εξής αιτίες: Εσφαλμένη συναρμολόγηση, ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση και εσφαλμένος ή απρόσεκτος χειρισμός , χρήση πλην της οικιακής, εκτός αν προβλέπεται τέτοια χρήση από τον κατασκευαστή, παράλειψη επιμελούς καθαρισμού, γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα ,επισκευές που δεν εκτελούνται με τον ενδεικνυόμενο τρόπο και χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, φυσιολογική φθορά , χημικές ή φυσικές επιδράσεις στις επιφάνειες των προϊόντων , παράβλεψη των οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή όπως αυτές αναγράφονται στην συσκευασία.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από εξειδικευμένο υπάλληλο της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» ελαττωματικότητα κάποιου προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού, η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»  θα προβεί στην αποκατάσταση  ή επισκευή του προβλήματος, εντός ευλόγου χρόνου. Εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος ή/και ολόκληρου του προϊόντος . 


13. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTERS)


Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα στέλνει ενημερωτικά δελτία μέσω email (newsletters), η αποστολή των οποίων θα γίνεται μετά από προηγούμενη 
δική σας συγκατάθεση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας (βλ. όρο 6).
Η «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους.
Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο με τα ανεπιθύμητα μηνύματα αλληλογραφίας (spam folder), οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων της «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή και τη δυνατότητα μη αποστολής ενημερωτικού υλικού (διαγράφη) που παρέχεται με ειδικό σύνδεσμο στο newsletter.
Η ενημέρωση σας από τη «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.


14. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.parousiasi.gr όπως ο νόμος ορίζει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.parousiasi.gr αποτελούν συνάψεις συμβάσεων πώλησης από απόσταση, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018), όπως αυτός κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς  τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/31 σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε  τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης ενδεχόμενων διαφορών που έχουν προκύψει από τις συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων από την ιστοσελίδα μας κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση70330/2015. Για τον σκοπό αυτό σας παρέχουμε τον  ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013)
μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό φορέα ΕΕΔ.
Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 31619 οικ./2017,  όπως δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 969/Β/22-3-2017 ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου.